Greiðsluþáttaka og styrkir

Sjúkratryggingar Íslands greiða styrki vegna kaupa á heyrnartækjum. Styrkur er veittur á fjögurra ára fresti. Þú þarft ekki að fylla út sérstakt eyðublað til að sækja um styrk vegna kaupa á heyrnartækjum. Starfsfólk Heyrnartækni getur séð um að skila inn tilheyrandi gögnum fyrir þig þegar tæki eru keypt.

Þær upplýsingar sem SÍ óska eftir að fá til að greiða styrk vegna kaupa á heyrnartæki eru frumriti reiknings, heyrnarrit og upplýsingar um bankareikning.

Skilyrði fyrir styrk frá Sjúkratryggingum Íslands eru eftirfarandi: 
- Umsækjandi er 18 ára eða eldri - Viðkomandi er sjúkratryggður á Íslandi 
- Tónmeðalgildi á betra eyranu er 30 dB eða meira til <70 dB

Meira um styrkina: 
- Fjárhæð styrks er 50.000 kr. eða 100.000 kr., eftir því hvort keypt eru tæki fyrir annað eða bæði eyru. 
- Styrkir eru ekki skattskyldir - Allir sjúkratryggðir yfir 18 ára geta sótt um styrk og þar með taldir einstaklingar á dvalar- og hjúkrunarheimilum
- Það getur tekið um mánuð að fá styrkinn greiddan eftir að heyrnartæki hafa verið keypt. Þú borgar því fullt verð heyrnartækja í upphafi en færð síðan niðurgreiðslustyrkinn frá SÍ um 3-6 vikum síðar.

Reglugerð
 

Styrkir

Styrkir frá félagasamtökum og stéttarfélögum. Fjölmörg félagasamtök og stéttarfélög veita styrk vegna kaupa á heyrnartækum. Má þar meðal annars nefna: VR, BSRB, Efling, Kennarasamband Íslands, VM, SFR, SFF, FÍH, Stéttarfélag verkfræðinga, Stéttarfélagið Báran, BHM, KTFÍ, Félag Íslenskra hjúkrunarfræðinga, Blaðamannafélag Íslands, Eining - Iðja, Félag skipstjórnarmanna, Póstmannafélag Íslands, Stéttarfélögin í Þingeyjarsýslum, Sjómannafélag Eyjafjarðar, Iðnsveinafélag Skagafjarðar, Verkstjórnarfélga Reykjavíkur.

ATHUGIÐ að þessi listi er ekki tæmandi og eins geta hafa orðið breytingar á reglum varðandi styrk hjá þeim stéttarfélögum og félagasamtökum sér hér eru nefnd.

Hafðu samband við stéttarfélagið þitt til að kanna hvort þú eigir rétt á styrk vegna heyrnartækjakaupa.

Styrkir frá sveitafélögum. Ýmis sveitafélög veita einstaklingum sem eiga rétt á fjárhagsaðstoð til kaupa á heyrnartækjum. 
 

Uppbót á lífeyri frá TR

Auk örorkulífeyris og tekjutryggingar geta lífeyrisþegar átt rétt á uppbótum á örorkulífeyri vegna t.d. sjúkra- og lyfjakostnaðar, heyrnartækja og fl. Þessar greiðslur eru þó allflestar háðar ákveðnum skilyrðum, til dæmis varðandi tekjur lífeyrisþega, búsetu á Íslandi, heimilisaðstæður og fleira.

Við mat á greiðslu uppbótar skal taka tillit til eigna og tekna bótaþega og kostnaðar. Til þess að geta notið uppbótar á lífeyri verður viðkomandi að hafa einhverja tekjutryggingu.

Upphæð er metin í hverju tilviki. Frekari uppbætur skulu þó aldrei greiddar til lífeyrisþega sem á eignir í peningum eða verðbréfum yfir 4 milljónir, eða hefur heildartekjur, að meðtöldum greiðslum frá Tryggingastofnun og lífeyrissjóðsgreiðslum, yfir 198.650 kr.

Viðmiðunarmörk hjóna tvöfaldast í peningum eða verðbréfum. Ákvarðanir um greiðslu frekari uppbótar á lífeyri skulu að jafnaði vera tímabundnar. Uppbót á lífeyri fellur niður þegar viðkomandi flytur úr landi.

Nánari upplýsingar www.tr.is

Uppbót á lífeyri aldraðra

Uppbótin er greidd vegna sérstakra útgjalda, til dæmis ef umsækjandi hefur mikinn lyfjakostnað, þarfnast umönnunar annars aðila, hefur kostnað af dvöl á sambýli eða vegna kaupa á heyrnartækjum.

Nánari upplýsingar www.tr.is

 

Heyrnartækni ehf.
Glæsibæ, Álfheimum 74, 104 Reykjavík
Sími: 568 6880